Cele mai performante firme din sectorul 2, premiate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în colaborare cu Primăria sectorului 2, a organizat joi, 18 noiembrie 2010, Topul firmelor din sectorul 2 al capitalei, manifestare ce a avut ca obiectiv evidenţierea celor mai performanţi operatori economici ce îşi au sediul social pe raza acestui sector. Evenimentul, aflat la cea de a XI-a ediţie, este un exemplu concret al excelentei colaborări a CCIB cu administraţia locală a acestui sector.
„Pe fondul situaţiei generale deosebit de dificile, firmele din sectorul 2 au dovedit flexibilitate, maturitate şi o remarcabilă putere de adaptare la condiţiile aspre, de criză”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în deschiderea ceremoniei de premiere. Această afirmaţie a fost susţinută şi de primarul sectorului 2, Neculai Onţanu, care a menţionat că veniturile din taxe şi impozite obţinute de primăria de sector în anul 2010 au crescut chiar şi faţă de 2008, ceea ce indică o activitate economică susţinută şi sustenabilă, datorată managementului performant al firmelor premiate.
Ediţia din acest an a topului a stat sub semnul apropierii dintre mediul academic şi cel economic, la eveniment participând, alături de oameni de afaceri de succes, personalităţi marcante ale lumii academice – acad. Eugen Simion, fost preşedinte al Academiei Române şi actualmente preşedintele Secţiei de filologie a aceluiaşi prestigios for şi acad. Maya Simionescu, directorul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu”.
Spre deosebire de alte clasamente realizate în funcţie de un singur criteriu (cifra de afaceri, domeniul în care activează societatea sau dimensiunea acesteia), indicatorii pe baza cărora se acordă punctajele în cadrul Topului organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti sunt atât de natură cantitativă (cifra de afaceri netă, profitul din exploatare), cât şi de natură calitativă (rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat). De altfel, specificul multicriterial al metodologiei de top utilizate la nivelul întegului sistem cameral conferă un caracter de unicitate acestor clasamente.
Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice, 136.484 firme bucureştene au depus bilanţul aferent anului 2009. Dintre acestea, au îndeplinit cumulativ criteriile stabilite în metodologia de realizare a Topului Firmelor din Municipiul Bucureşti pe 2009 un număr de 30.266 firme (22,2% din totalul firmelor care au depus bilanţul aferent anului 2009). Dintre acestea, sunt evidenţiate 1.001 companii din sectorul 2 al Capitalei, premiate în cadrul a 56 de grupe de activităţi structurate pe şase domenii – cercetare-dezvoltare şi high-tech; industrie; construcţii; servicii; comerţ, turism; agricultură, pescuit, piscicultură.
În vederea realizării unui clasament cât mai obiectiv, în cadrul fiecărei grupe de activităţi au fost evidenţiate cele mai performante companii pe cinci clase de mărime: întreprinderi foarte mari, mari, mijlocii, mici şi microîntreprinderi.
Dintre companiile premiate de Camera bucureşteană menţionăm: Billa România, Danone P.D.P.A., Ares Guard, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurii (INCDMTM), Acvatot S.R.L., G4 Services S.R.L., SUPERCOM, IPROLAM S.A., Govcrest Internaţional, Sintofarm, Auto Marcu’s Grup, Maguay Impex SRL.

Biroul de Presă al CCIB