Cursuri gratuite de calificare în meseria de electrician constructor prin proiectul ELECTRICFORM

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în calitate de beneficiar, alături de Comitetul Electrotehnic Român, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, în calitate de parteneri, implementează în perioada 2010-2013 proiectul „Formarea profesională în vederea obţinerii calificărilor de electrician constructor şi electrician de întreţinere în construcţii- ELECTRICFORM”.
Proiectul îşi propune instruirea angajaţilor în vederea obţinerii calificărilor electrician constructor şi electrician de întreţinere în construcţii, nivelul 2 (720 ore). Participanţii la curs vor susţine un examen şi vor primi un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
În perioada 01.09.2011-31.01.2012, în cadrul proiectului se organizează, în oraşele Bucureşti, Slobozia şi Alexandria, cursuri gratuite de calificare în meseria de electrician constructor. Cei interesaţi să dobândească această calificare se pot înscrie în perioada iunie-august 2011.
Cursurile se adresează angajaţilor, cu excepţia celor din administraţia publică şi educaţie, cu domiciliul în mediul urban, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman şi Ialomiţa. În ceea ce priveşte nivelul de studii, aceştia trebuie să fi absolvit cel puţin învăţământul obligatoriu.
Proiectul „Formarea profesională în vederea obţinerii calificărilor de electrician constructor şi electrician de întreţinere în construcţii- ELECTRICFORM” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine pentru Bucureşti la: tel./fax 021/3114499, e-mail: vali.andronescu@ccib.ro, olga.badea@ccib.ro, ana.dulgheru@ccib.ro, persoana de contact: Ana Dulgheru, manager proiect; pentru Slobozia la tel. 0243/230105, fax: 0243/231353, e-mail: office.cciail@gmail.com, persoana de contact: Dragoş Slăniceanu, iar pentru Alexandria la tel. 0247/421064, fax 0247/316192, e-mail: cciateleorman@yahoo.com, persoana de contact: Evelina Manea.

Biroul de Presă al CCIB