ccib_img_1456217524_dsc_0010_S4 (1)

Interes pentru dezvoltarea colaborarii economice si comerciale romano-bosniace

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu Excelenţa Sa dr. Mile Vasic, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Bosniei şi Herţegovinei în România, aflat la începutul mandatului său în ţara noastră. În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a realizat o prezentare succintă a Camerei bucureştene, subliniind recunoaşterea de care se bucură organizaţia noastră în ţară şi străinătate şi punctând câteva particularităţi ale activităţii CCIB.

În opinia prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, organizarea unei „Zile oportunităţilor de afaceri” dedicată Bosniei şi Herţegovinei, dar şi a unei „Săptămâni a produselor bosniace la Bucureşti”; dezvoltarea colaborării la nivel cameral prin semnarea unor acorduri de colaborare cu CCI Banja Luka şi cu CCI Sarajevo; participarea companiilor din Bosnia şi Herţegovina, sub pavilion naţional, la târgurile şi expoziţiile marca ROMEXPO prin intermediul CCIB pot reprezenta paşi concreţi şi eficienţi în direcţia dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale româno-bosniace.

„România este o ţară foarte interesantă pentru afaceri, dar şi pentru investiţii”, a afirmat preşedintele CCIB, apreciind că organizarea unei misiuni economice din Bosnia şi Herţegovina cu prilejul unui eveniment expoziţional de top organizat de ROMEXPO ar putea constitui o formulă excelentă pentru o mai bună cunoaştere a companiilor din cele două ţări, dar şi de promovare eficientă a ofertei bosniace pe plan internaţional.

De asemenea, preşedintele Camerei bucureştene a prezentat E.S. dr. Mile Vasic proiectul CCIB vizând deschiderea în zona balcanică a unei reprezentanţe, dublate de o expoziţie permanentă cu produse realizate în România, după un model testat cu succes pe alte pieţe cu potenţial pentru România. Acesta birou de reprezentare ar urma să asigure firmelor româneşti întreg suportul de care au nevoie pentru a putea valorifica oportunităţile de afaceri oferite de ţările din Balcani, precum şi consultanţă şi asistenţă companiilor din regiune care intenţionează să opereze în România.

Excelenţa Sa dr. Mile Vasic a apreciat potenţialul pieţei româneşti, subliniind necesitatea unei mai bune cunoaşteri reciproce a celor două comunităţi de afaceri. Ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei în România si-a exprimat întreaga deschidere faţă de proiectele prezentate de preşedintele CCIB, considerând că un prim pas poate fi făcut în a doua parte a acestui an sau în prima parte a anului viitor prin organizarea în ţara noastră a unei expoziţii cu produse bosniace.

Schimburile comerciale dintre România şi Bosnia-Herţegovina au avut o tendinţă de creștere după 2010, excepţie făcând anul 2015, an în care s-au înscris în tendinţa generală de comprimare a comerţului cu statele nemembre UE, majorarea comerţului exterior românesc anul trecut datorându-se exclusiv evoluţiei comerţului intracomunitar. În 2015, exportul în Bosnia şi Herţegovina a înregistrat 95,2 mil USD, cu 28,1% sub nivelul anului anterior, iar importul din această ţară 55,7 mil.USD cu 12,3% mai puţin ca în 2014.

Biroul de Presă al CCIB