ccib_img_1371045276_egipt_dsc_0006_S1[1]

Interes reciproc pentru dezvoltarea relatiilor economice romano-egiptene

„Suntem în etapa în care putem face lucruri concrete. Deşi în 2012 valoarea schimburilor comerciale s-a cifrat la peste 700 mil. euro, în creştere cu aproape 70% faţă de anul precedent, există, încă, oportunităţi neexplorate pe ambele pieţe. O direcţie importantă de dezvoltare a relaţiilor economice dintre ţările noastre o constituie cooperarea în vederea retehnologizării şi modernizării unor complexe industriale din R. A. Egipt şi chiar dezvoltarea unor capacităţi de producţie noi, în contextul în care în România operează cele mai mari grupuri industriale din lume, iar specialiştii români sunt deosebit de bine priviţi în mediul economic egiptean“, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi co-preşedinte al Consiliului de Afaceri Egipt-România (CAER) în deschiderea Forumului de afaceri româno-egiptean „Noi oportunităţi de afaceri, parteneriate şi investiţii”, desfăşurat recent la Bucureşti.

Evenimentul, axat pe întâlniri bilaterale, a fost organizat de Camera bucureşteană împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA) cu prilejul vizitei în România a unei delegaţii de oameni de afaceri egipteni şi se înscrie în aria preocupărilor constante ale CCIB de a dezvolta relaţiile economice cu ţări din afara Uniunii Europene, cu un potenţial semnificativ de absorbţie.

Din delegaţia egipteană, condusă de ing. Hassan El Shafei, co-preşedinte al Consiliului de Afaceri Egipt-România, au făcut parte reprezentanţi ai unor companii ce activează în: industria alimentară, industria energetică (energie verde), construcţii, industria produselor cosmetice naturale, turism, infrastructură, sticlărie şi materiale de construcţii, comunicaţii şi IT, presă, precum şi oficiali din cadrul Autorităţii pentru Dezvoltarea Turismului şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

În cadrul sesiunii oficiale a Forumului, onorată şi de prezenţa E.S. Laila Ahmed Bahaa El Din, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Arabe Egipt la Bucureşti, precum şi a E.S. Nivine Abdelrahman, ministru plenipotenţiar în cadrul aceleiaşi ambasade, au fost subliniate: interesul celor două părţi pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, complementaritatea celor două economii, potenţialul real pe care îl au acestea, chiar şi în condiţii de criză, avantajele generate de poziţiile geo-strategice ale celor două ţări, precum şi necesitatea concentrării pe elemente concrete, care să conducă la proiecte ce pot fi implementate cu succes de firme româneşti şi egiptene, inclusiv pe terţe pieţe. În opinia E.S. Laila Ahmed Bahaa El Din, agricultura, industria de prelucrare a produselor agro-alimentare, energia verde şi industria petrochimică sunt domenii-cheie pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale în perioada următoare.

În a doua parte a zilei a avut loc cea de a treia reuniune a Consiliului de Afaceri Egipt-România, în cadrul căreia au fost stabilite liniile directoare ale activităţii Consiliului în perioada următoare, sectoarele prioritare de cooperare (agricultură, turism balnear), precum şi calendarul evenimentelor care vor susţine dezvoltarea acestora.

Biroul de Presă al CCIB

Articolul anterior
Succes al misiunii economice organizate de CCIB in Lituania si Letonia
Articolul următor
GESTIUNEA PROIECTELOR