Licitație Austria-Viena: Echipament şi accesorii pentru computer

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament şi accesorii pentru computer

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 112-255103

 

Obiectul licitaţiei Echipament şi accesorii pentru computer. Clasificare CPV 30200000
Produsele licitate Echipament şi accesorii pentru computer (AUS18D005 – IKT Altgeräteverwertung)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 14
Adresa Stadlauer Straße 56
Wien
1220
Austria
Telefon +43 1400091915
Fax +43 140007140
E-mail ewald.prem@wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.wien.gv.at/ma14

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.wien.gv.at/ma14/ausschreibungen

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/ma14/ausschreibungen

Persoana de contact/funcţia Ewald Prem
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/07/2018

Ora locală: 16:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/07/2018

Ora locală: 16:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 26/07/2018

Ora locală: 09:00

Locul:

MA 14, Amtshaus Star 22, 1220 Wien, Stadlauer Straße 56, Erdgeschoss, Saal „Sextant“

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro