Licitatie Austria-Viena: Mobilier de laborator

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier de laborator

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 095-228501

Număr de referinţă: 19-003.432

Obiectul licitaţiei Mobilier de laborator. Clasificare CPV 39180000, 45214400
Produsele licitate Mobilier de laborator (SHG43 BIOZ Labormöblierung)
Numele firmei organizatoare Universität Wien
Adresa Universitätsring 1
Wien
1010
Austria
Telefon +43 1427712703
Fax +43 142779127
E-mail rrm.ausschreibungen@univie.ac.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.univie.ac.at/

Adresa profilului cumpărătorului: http://univie.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://univie.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=219

Persoana de contact/funcţia Herr Ing. Alexander Germovsek
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 18/06/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 18/06/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 18/06/2019

Ora locală: 10:01

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro