Licitatie Austria-Viena: Produse horticole şi plante de pepinieră

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Produse horticole şi plante de pepinieră

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 097-234040

Număr de referinţă: MA42-00/340196/19

Obiectul licitaţiei Produse horticole şi plante de pepinieră. Clasificare CPV 03120000
Produsele licitate Produse horticole şi plante de pepinieră – diverşi pomi de toamnă şi primăvară (Gehölze Herbst 2019 / Frühjahr 2020)

Valoare fără TVA: 310 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 42
Adresa Johannesgasse 35
Wien
1030
Austria
Telefon +43 1400042461
Fax +43 1400042410
E-mail vergabe@ma42.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.park.wien.at Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/66138
Persoana de contact/funcţia DI Albert Schler
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/06/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/06/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 24/06/2019

Ora locală: 10:00

Locul:

MA 42 – Wiener Stadtgärten, Dezernat 4, 1200 Wien, Dresdnerstraße 81 – 85, Stiege 2, 5. Stock,

Zimmer 5.14, Sitzungszimmer

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro