Licitatie Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 012-024281

Număr de referinţă: P-211287

Obiectul licitaţiei Servicii IT. Clasificare CPV 72000000
Produsele licitate Servicii IT – Site-urile și aplicațiile mobile ale organismelor publice trebuie verificate pentru accesibilitate în conformitate cu cerințele UE. (Prüfung Websites und mobile Anwendungen gemäß Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016_2102)
Numele firmei organizatoare Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH
Adresa Adresă: Sensengasse 1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1090
Țară: Austria
Telefon +43 577556043
Fax +43 57775596030
E-mail felicitas.zacherl@ffg.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.ffg.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.auftrag.at/etender.aspx?action=SHOW&ID=5ad4681e-1fa2-47df-8130-4272b6e2ba29

Persoana de contact/funcţia Dr. Felicitas Zacherl, Rechtsabteilung
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/02/2020

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/02/2020

Ora locală: 12:00

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro