Manageri şi angajaţi mai performanţi prin PROFMEC

Recent, a avut loc la Bucureşti conferinţa de lansare a proiectului strategic „Formarea profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC”, eveniment la care au participat reprezentanţi ai beneficiarului şi partenerilor, oameni de afaceri, dar şi angajaţi din domeniile electric, electronic şi automatizări.
Proiectul se derulează pe durata a 34 luni în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est şi Nord Est şi este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), împreună cu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (INCDMNR-IMNR), IPROLAM SA Bucureşti, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri (INMA-ITA) şi camerele de comerţ din Dolj, Neamţ şi Prahova.
„Implicarea CCIB în implementarea proiectului „Formarea profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC” este firească având în vedere faptul că adaptarea managerilor, dar şi a forţei de muncă la cerinţele reale ale economiei a reprezentat, în ultimii ani, o direcţie strategică importantă a activităţii Camerei bucureştene”, a subliniat în cadrul evenimentului Laurenţiu Zamfir, preşedintele Secţiunii Membri Colectivi a CCIB.
Potrivit managerului de proiect, Georgia Sima (CCIB), prin PROFMEC se urmăreşte creşterea flexibilităţii organizaţiilor industriale ce activează în domeniul mecanicii şi mecatronicii la impactul produs de necesitatea implementării unor noi tehnologii şi materiale cu efect asupra creşterii competitivităţii prin îmbunătăţirea semnificativă a calităţii produselor.
PROFMEC se adresează atât managerilor de organizaţii industriale şi întreprinzătorilor din domeniul mecanicii şi mecatronicii, cât şi angajaţilor din organizaţiile industriale care au ca obiect de activitate producţia de echipamente în domeniile mecanică, mecanică agricolă şi mecatronică.
În cadrul proiectului, 28 de manageri vor fi instruiţi prin programul NouTeh-Manager, iar 420 de angajaţi vor beneficia de cursuri de iniţiere-perfecţionare-specializare în vederea însuşirii deprinderilor teoretice şi practice necesare utilizării noilor tipuri de materiale şi tehnologii.
Astfel, în cadrul PROFMEC, INMA pune la dispoziţia celor interesaţi 4 programe de perfecţionare ce se adresează specialiştilor în domeniul proiectării asistate de calculator, IPROLAM oferă cursuri de tehnician mecatronist (iniţiere şi perfecţionare), tehnician în automatizări (iniţiere), lucrător în electronică şi automatizări (perfecţionare), electronist aparate şi echipamente în automatizări (perfecţionare), în timp ce IMNR oferă cursuri de perfecţionare în domeniul managementului materialelor avansate pentru acoperiri de protecţie termo-mecanică a suprafeţelor cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică, precum şi în domeniul obţinerii, testării şi utilizării materialelor avansate pentru acoperiri de protecţie termo-mecanică a suprafeţelor cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică.
Camerelor de comerţ implicate în proiect le revine un rol-cheie în reuşita PROFMEC, şi anume selectarea grupului ţintă şi organizarea cursurilor în cele 5 regiuni de dezvoltare în care se derulează proiectul.
Proiectul PROFMEC este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte in oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Georgia Sima, manager proiect, telefon: 021 311 4499, e-mail: profmec@ccib.ro, www.profmec.ccib.ro.

Biroul de Presă al CCIB

Articolul anterior
Investiţii majore cu impact pe termen mediu şi lung în România – Roşia Montană. Impact economic şi beneficii
Articolul următor
Servicii integrate de sprijin în afaceri prin BusNetSupport