Servicii integrate de sprijin în afaceri prin BusNetSupport

„Implementarea acestui proiect contribuie la completarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale oferite de şcoli, prin formare continuă şi furnizează servicii de sprijin complete pentru susţinerea nevoilor micilor întreprinzători şi pentru iniţierea de noi afaceri”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, în deschiderea conferinţei de lansare a proiectului „Îmbunătăţirea accesului întreprinzătorilor la servicii integrate de consiliere şi asistenţă în afaceri – BusNetSupport”. La eveniment, care a avut loc joi, 12 mai 2011, au participat reprezentanţi ai beneficiarului şi partenerilor, oameni de afaceri, dar şi potenţiali oameni de afaceri.
Proiectul se derulează pe durata a 30 luni în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud Muntenia şi Vest şi este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), împreună cu: SC FINAS CONSULTING SRL, Camera de Comerţ şi Industrie Timiş, Fundaţia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Braşov şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova.
Potrivit preşedintelui CCIB, prin BusNetSupport se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, creşterea gradului de ocupare, inclusiv pe cont propriu, precum şi oferirea de servicii suport adecvate unei economii competitive, cu efecte în diversificarea activităţilor economice, îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi crearea de noi locuri de muncă.
BusNetSupport se adresează atât întreprinzătorilor care deţin deja o mică afacere, cât şi persoanelor care doresc să iniţieze o afacere. În cadrul proiectului, vor fi create 4 reţele BusNetSupport, câte una în fiecare regiune de dezvoltare în care se derulează proiectul, şi anume în Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud Muntenia şi Vest şi o bază de date ce va susţine activitatea reţelelor de suport pentru întreprinzători, care va cuprinde circa 70 de indicatori atât calitativi, cât şi cantitativi. De asemenea, 650 de întreprinzători vor beneficia de servicii integrate de sprijin în afaceri, iar 65 dintre aceştia vor avea acces la scheme-pilot de finanţare. Mai mult, vor fi acordate 65 de vouchere tehnologice şi 65 de vouchere de formare. Prin BusNetSupport se urmăreşte, de asemenea, întărirea legăturilor dintre mediul economic şi cel academic, în principal prin includerea în proiect a unor universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare, dar şi prin parteneriate punctuale cu astfel de instituţii neincluse în BusNetSupport.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte in oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Ruxandra Stoica, director proiecte în cadrul CCIB, telefon: 021 319 0128, e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro.

Biroul de Presa al CCIB