DSC_0012

Protocol de colaborare CCIB – CIT IRECSON

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Centrul de Informare Tehnologică (CIT-IRECSON) vor colabora în vederea organizării unor evenimente în cadrul cărora reprezentanții unor companii din diferite domenii să intre  într-un dialog real, pragmatic și eficient cu specialiști din institute de cercetare de top. Astfel, va fi identificată cererea în domeniul cercetării aplicative, venită dinspre mediul economic și va putea fi ajustată, în consecință, oferta institutelor de cercetare. În plus, datorită profesioniștilor CIT IRECSON, participanții vor avea ocazia de a se informa cu privire la posibilitățile de a-și finanța planurile de a introduce în producție rezultatele cercetării aplicative, utilizând fonduri europene. Acesta este unul dintre obiectivele protocolului de colaborare semnat de Camera bucureşteană prin prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedinte, şi CIT-IRECSON prin Adrian-Bogdan Ciocănel.

„Prin prisma orientării noastre strategice, a preocupărilor din ultimii ani și a experienței echipei, CCIB poate fi un liant între firme și institutele de cercetare, poate contribui la crearea unor consorții care să răspundă unor nevoi reale din piață, având ca finalitate o creștere a competitivității comunității de afaceri autohtone”, a declarat președintele Camerei bucureșene, cu acest prilej.

În plus, documentul asigură cadrul general de colaborare pentru promovarea în comun a unor măsuri menite să contribuie la creșterea economică pe baze sănătoase, conturate inclusiv în urma dezbaterii concluziilor studiului Inobarometru, realizat de CIT-IRECSON, dar și pentru organizarea de cursuri acreditate ANC, workshop-uri și conferințe vizând pregătirea şi perfecţionarea cunoştinţelor specialiștilor din diverse domenii de activitate.

La finalul evenimentului, atât Sorin Dimitriu, cât şi Adrian-Bogdan Ciocănel şi-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare. În perioada următoare, echipele celor două organizaţii vor identifica domeniile prioritare de interes pentru ambele părţi, vor asigura un schimb reciproc şi constant de informaţii, acestea urmând a fi promovate în rândul comunităţii de afaceri prin canale specifice.

Cu o tradiţie de aproape 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucura şi de o largă recunoaştere internaţională, conlucrând cu aproape 150 de organizaţii din țară și străinătate. Activitatea Camerei bucureştene este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, către promovarea ofertei româneşti pe pieţe de interes şi atragerea de investiţii străine în ţara noastră.

Centrul de Informare Tehnologică este din 2013 o entitate autonomă, cu personalitate juridică, organizată ca societate comercială de drept privat, care face parte din Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) şi acţionează pentru creşterea vizibilităţii unităţilor de cercetare-dezvoltare şi creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea IMM-urilor pentru îmbunătăţirea competitivităţii.

Biroul de Presă al CCIB

 

Articolul anterior
Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu țările din Orientul Mijlociu, prioritate în strategia CCIB
Articolul următor
Colaborare CCIB – Biriș Goran în beneficiul comunității de afaceri