În vederea acordării certificatului Excellent SME, companiile candidate trebuie să verifice la momentul solicitării următoarele criterii de selecție:

• să fie încadrate în categoria IMM conform prevederilor legale în vigoare (cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau active totale de până la 43 milioane euro);

• să beneficieze de o evaluare de risc comercial COFACE de minimum 6 (risc acceptabil). Evaluarea de risc comercial COFACE estimează riscul de insolvență al firmei investigate pe termen scurt (12 luni), prin utilizarea unei grile de la 0 (proceduri de insolvență în curs) la 10 (risc excelent).

Atribuirea certificatului Excellent SME se face de către Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, după confirmarea încadrării companiei în categoria de risc comercial scăzut (evaluare de risc minimum 6), realizată de către COFACE prin întocmirea unui raport de credit actualizat la momentul solicitării certificatului.

Raportul de credit este întocmit prin investigarea tuturor informațiilor despre firmă, disponibile în sursele publice, în directoarele comerciale și presă, precum și a celor colectate din bazele de date proprii COFACE și direct de la firma investigată. Pe lângă prezentarea detaliată a acestor informații, în raportul de credit se realizează și analiza complexă a situației companiei, concretizată în evaluarea comportamentului de plăți, a nivelului de risc și a limitei maxime de credit comercial ce poate fi acordată companiei în condiții de siguranță.

În vederea asigurării credibilității și consistenței certificatului Excellent SME, evoluția companiilor certificate este monitorizată permanent de către COFACE România, prin verificarea tuturor elementelor care pot duce la scăderea ratingului de risc comercial sub 6 (proceduri de insolvență, incidente de plăți, dosare în instanță, datorii restante etc.)

Valabilitatea certificatului este de 1 an calendaristic de la data emiterii, în condițiile în care criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite de către compania certificată pe tot parcursul acestei perioade.

CONTACT

    RECLAMĂ