BUSINESS BREAKFAST

8 iulie 2014, Sediul CCIB (Bd. Octavian Goga nr. 2), Sala Ronda, etajul 8

 

Tema:  „Priorită?i ?i perspective pentru dezvoltarea activită?ii industriale în România”

Program:

08h30 – 09h00: Inregistrarea participan?ilor

09h00 – 10h30: Business Breakfast

Participan?i:

Manageri de companii

Consultan?i, avoca?i, exper?i în economie

Business Breakfast este un eveniment ce oferă posibilitatea reprezentan?ilor mediului de afaceri să se întâlnească cu speciali?ti, consultan?i ?i politicieni din top pentru a dezbate cele mai importante teme de interes economic ?i de afaceri.

Mai pu?in constrângător decât o masă oficială, mai rapid, Micul Dejun de afaceri este o op?iune eficientă de organizare a reuniunilor, având în vedere timpul supraîncărcat al oamenilor de afaceri ?i deciden?ilor din toate domeniile.

In cadrul întâlnirii vor fi dezbătute subiecte precum:

  • Industria principală for?ă motrice a creşterii economice a României;
  • Perspectivele finalizării Documentului de Politică Industrială a României, care se referă la dezvoltarea, până în anul 2020, a industriei române?ti, precum ?i a Strategiei de Reindustrializare a României. Completarea în acest fel a programului de strategii propuse de Ministerul Economiei, după aprobarea ?i intrarea în vigoare a Strategiei Na?ionale pentru Competitivitate, 2014 – 2020 ?i a Strategiei Na?ionale de Export, 2014 – 2020;
  • Continuarea programului de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei;
  • Politici pentru stimularea investiţiilor ca sursă principală a cre?terii portofoliului de comenzi în industrie ?i a activită?ii industriale în general.