banner site ccib – gdpr controverse juridice

Camera de Comerț și Industrie București
vă invită la seminarul
POSIBILE CONTROVERSE JURIDICE ÎN APLICAREA G.D.P.R
susținut de dl. prof. univ. dr. Augustin Fuerea
joi, 27 septembrie 2018, 10:00 -14:00, in Palatul CCIB, etaj 2, Aula Carol I

În cadrul evenimentului, dl prof.univ.dr. Augustin Fuerea, expert recunoscut la nivel internațional în Dreptul Uniunii Europene, va susține o prezentare a cerințelor și formalităților ce trebuie îndeplinite de operatorii economici din perspectiva Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR) care, din data de 25 mai 2018, se aplică în România și în toate statele membre ale UE.  

Dată fiind problematica extrem de importantă și actuală, evenimentul se adresează: reprezentanților operatorilor de date cu caracter personal – manageri și nu numai, consilieri juridici, avocați, economiști, DPO, șefi de departamente/servicii resurse umane, tututor celor care sunt în situația de a aplica sau de a li se aplica prevederile Regulamentului.

 Agenda

  9:30 – 10:00    Înregistrarea participanților și welcome coffee
10:00 – 13:00

Expunere, dezbatere și studiu de caz privind Regulamentul GDPR

  • – raportul dintre dreptul Uniunii Europene, dreptul internațional și dreptul intern;
  • – particularitățile aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației interne;
  • – caracterul relativ/absolut al unor drepturi și obligații;
  • – posibile controverse juridice (dreptul la ștergerea datelor; dreptul la portare; dreptul de opoziție);
  • – drepturile și obligațiile operatorului de date și ale responsabilului cu protecția datelor (DPO);
  • – relația dintre operatorul de date și responsabilul cu protecția datelor (fișa postului);
  • – prioritizarea activităților pentru aplicarea Regulamentului;
  • – excepții de la aplicarea Regulamentului;
  • – jurisprudența relevantă și practica domeniului.
13:00 –14:00 Întrebări și răspunsuri

Dl. Augustin FUEREA este profesor universitar, licenţiat şi doctor în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti; domenii de interes: dreptul internațional și dreptul Uniunii Europene; niveluri de predare: licență, masterat, doctorat, postdoctorat; conducător de doctorat, domeniul „Dreptul Uniunii Europene”; premii: premiul Academiei Române „Nicolae Titulescu”; premiul Uniunii Juriștilor din România „Victor Dan Zlătescu”; cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru al mai multor colective ştiinţifice ale unor organisme profesionale, precum şi ale unor reviste de specialitate; implicat în pregătirea categoriilor de profesii juridice şi a funcţionarilor publici; autor al mai multor cărţi şi articole de specialitate.

Accesul la eveniment se face pe baza înregistrării prealabile prin transmiterea formularului de inregistrare atasat, la adresa de e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro. Informații suplimentare se pot obține de la dna Anca Apalaghiei, tel: 0730980807.

Taxa de participare este de 200 lei/participant (la care se adauga TVA) şi se achita numerar in ziua evenimentului.

Membrii CCIB beneficiaza de reducerea cu 30% a taxei de participare.  

Înregistrarea este deschisă până marti 25 septembrie 2018, ora 13:00.

RECLAMĂ